พิธีมอบของที่ระลึกจาก จก.กช. ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ

กองพลทหารช่างและหน่วยทหารในค่ายบุรฉัตรร่วมจัดพิธีมอบของที่ระลึกจาก จก.กช. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารดีเด่น สมุดกองหนุน ใบประกาศรับรองวิชาชีพ ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.66 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก มีความเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ