ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่าง

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่างพร้อมด้วย คุณชมชนก ศรีเกษม ได้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มแม่บ้านของหน่วยในการประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล โดยได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกกองพลทหารช่าง เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินการ และได้หาแนวทางแก้ไข - ช่วยเหลือ ในการนี้ได้กรุณามอบ เสื้อสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน , จักรเย็บผ้าจำนวน 2 หลัง และ มอบเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป