ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน
21 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านกองพลทหารช่าง (สายบ่าวาโก้) เพื่อพบปะพูดคุยกับสมาชิก ฯ และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ณ ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี