จิตอาสา "Army Barber Delivery"
24 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมกับผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรม "Army Barber Delivery" ตัดผมฟรีให้กับประชาชนและเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งได้สร้างการรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์,เจลแอลกอฮอล์ ณ หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี