เยี่ยมคาราวะ เอกอัคราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ผู้แทน เจ้ากรมการทหารช่าง ร่วมคณะ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการกับ เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย พร้อมนำกำลังพลที่จะเดินทางไปสับเปลี่ยนในโครงการก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เข้าพบเพื่อนำเรียนข้อมูลประวัติความเป็นมาของโครงการฯ