จิตอาสาช่วยรื้อถอนและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 10 นาย เข้าช่วยเหลือ พลทหาร ธนชิต แซ่ตั๊น สังกัด กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง ซึ่งทางครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกให้รื้อถอนบ้านออกจากที่ดินเดิม ซึ่งเจ้าของที่ ขอที่ดินคืน จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วย ช่วยรื้อถอนบ้านและช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ ในที่ดินที่แบ่งซื้อมาได้ หน่วยจึงได้ช่วยเหลือในการรื้อถอนบ้านหลังเดิมย้ายไปปลูกสร้าง ณ บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก เจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบเงินค่าวัสดุในการก่อสร้างเพิ่มเติมให้กับ พลฯ ธนชิต ฯ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้าง