วันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 34

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พลตรี พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้นำคณะนายทหารฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายบุรฉัตร และได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วย และกำลังพลภายในหน่วย เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 34 โดยมี พลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี