ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ วัด อมรินทราราม จ.ราชบุรี