พิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ฯ
9 พฤษภาคม 2566
พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ รอง เสธ.พล.ช. ได้นำกำลังพลร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ สโมสรนายทหารค่ายบุรฉัตร