"จิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งหยดโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"

พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์ รอง ผบ.พล.ช.(2) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต กองพลทหารช่าง โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่างและ กองพันทหารช่างที่ 51 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา มาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมโลหิตให้พร้อมสำหรับช่วยพี่น้องประชาชนในห้วงวันหยุดปีใหม่ที่จะถึง ได้โลหิตทั้งสิ้น 34,000 ซีซี ณ สโมสรค่ายบุรฉัตร