พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง
23 มิถุนายน 2563
พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะนายทหารในกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา เหล่าทหารช่าง ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี