"เรา รัก กรมสมเด็จพระเทพ"

พลตรีพิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองพลทหารช่าง ได้ร่วมกระทำพิธี แสดงความจงรักภักดี และถวายกำลังใจ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ได้นำข้าราชการ และชาวจังหวัดราชบุรี แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จ.ราชบุรี