เจ้ากรมการทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมคณะ เจ้ากรมการทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย(นอกที่ตั้ง) ประจำปี 67 ณ พื้นที่ฝึก อ.สวนผึ้ง หน่วย นขต.พล.ช. ทำการฝึกตามแผนเผชิญเหตุ ทบ. โดยเน้นการปฏิบัติตาม พันธกิจ 5 ประการของทหารช่าง บ่งการในการฝึก เช่น การปรับพื้นที่ฝั่งใกล้ และฝั่งไกลเพื่อเตรียมสร้างสะพานเชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกทำลาย การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในตำบลรวบรวมพลเรือน การปรับปรุงเส้นทางเคลื่อนย้ายพลเรือน และเส้นหลักส่งกำลังบำรุง ในการนี้ได้นำบ่งการฝึกไปพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ฝึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประชาชนและกองทัพบก