จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย ณ ตำบล ปากแรต หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขัง หน่วยจึงรีบดำเนินการ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งของของชาวบ้านขึ้นที่สูง ร่วมกับ อบต.ปากแรต บรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นระดับน้ำภายในบ้านเรือนของชาวบ้าน และช่วยชาวบ้านซ่อมระบบประปาที่ได้รับความเสียหาย