"ดูแลทุกอย่าง ช่วยเหลือทุกด้าน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน"

กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 เข้าเยี่ยมครอบครัว พลฯ วันชัย รุจิภานนท์ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ซึ่งปัจจุบันภรรยาดูแลบุตรสาว อายุ 1 ขวบ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัว สอบถามความเป็นอยู่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้สำหรับเด็กอ่อน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพิ่มขวัญกำลังใจให้น้องทหารใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารต่อไป