กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
9 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 0830-1200 กองพลทหารช่าง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรนายทหาร ค่ายบุรฉัตร มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 66 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 29,700 ซีซี โดยในเวลา 0900 พลตรี วิกร เลิศวัชรา ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฯ และให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิต