ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง

พล.ต. ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่11) โดยได้พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพล และให้แนวทางในการปฏิบัติแก่กำลังพลในหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป