โครงการกีฬา สกร.ต้านยาเสพติด

พล.ต. ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา สกร.ต้านยาเสพติด มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี สู่การห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาทหารกองประจำการ ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ นักศึกษา กศน.(ปกติ) ครู กศน.ตำบล ณ โรงพลศึกษา 1 ค่ายบุรฉัตร