จัดตั้งโรงครัวสนาม
12 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 จัดตั้งครัวสนามเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดชุด Army Delivery นำอาหารกล่อง น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย จำนวน 300 ชุดให้กับผู้นำชุมชน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 และ 13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จำนวน 300 ขวด และเนื้ออกไก่ จากร้านเฮียเค๊ปไก่สด จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เมนูอาหารคือ ข้าวราดไก่ทอดกระเทียม+ไข่ดาว