จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
19 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้จัดตั้งโรงครัวสนามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้จัดชุด Army Delivery สำหรับแจกจ่ายอาหารให้กับกำลังพลและครอบครัวบริเวณแฟลต ป.124 และ ป.125 ในค่ายบุรฉัตร , ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ชุมชน ม.6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ หน่วย ICU COVID และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี เมนูอาหารที่นำมาแจกจ่ายประกอบด้วย ข้าวราดไก่กระเทียมพริกไทย และไข่ต้ม จำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 300 ขวด โดยแบ่งเป็น กำลังพล และครอบครัว ค่ายบุรฉัตร 100 กล่อง ประชาชน ม.6 ต.หินกอง 100 กล่อง และบุคลากรทางการแพทย์ 100 กล่อง