"มอบทุนการศึกษา พัฒนาความรู้ สร้างขวัญกำลังใจ"
12 พฤษภาคม 2566
กองพลทหารช่าง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะนายทหารฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการกำลังพลใน สังกัด พล.ช. และ นขต.พล.ช. เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบุตรของข้าราชการภายในหน่วย