มอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกสอนกอล์ฟขั้นพื้นฐาน

กองพลทหารช่างจัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะกอล์ฟพื้นฐาน สร้างโอกาสให้เยาวชน รวมเยาวชนนักกอล์ฟเข้าโครงการสอนทักษะการเล่นกอล์ฟขั้นพื้นฐาน กฎ กติกา มารยาท รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเล่นให้กับบุตรหลานในค่ายบุรฉัตรและค่ายภาณุรังษี เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ในห้วงวันที่ 11-27 เม.ย.66 เวลา 1530-1730 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากรมการทหารช่าง ภายในค่ายบุรฉัตร ซึ่งวันนี้น้องๆ จบการเรียน โดยเดินสัมผัสบรรยากาศออกรอบ 9 หลุม น้องๆเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น สนุก มีความสุข และนำประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคตต่อไป โดยมี รอง ผบ.พล.ช.(1) ผู้แทน ผบ.พล.ช. ได้ตรวจเยี่ยม และมอบใบประกาศนียบัตร กับนักกีฬา