จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
26 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8, สโมสรไลออนส์ ตากสิน, บริษัท อาร์เอ ฟิวชั่น, คุณไสว ลูกชิ้นปลามหาชัย และลอดช่องสยาม จัดตั้งโรงครัวสนาม ให้บริการครอบครัวกำลังพลและพี่น้องประชาชนโดย Army Delivery ส่งผ่านอาหารไปยังผู้นำชุมชน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ บ.หนองตากะยาย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเมนูอาหารประกอบด้วย ผัดไทยเส้นปลาและขนมลอดช่อง, ข้าวราดลูกชิ้นปลาผัดฉ่า-ไข่ต้มและขนมลอดช่อง, ข้าวราดผัดกระเพราหมู-ไข่ต้มและขนมลอดช่อง พร้อมน้ำดื่ม 1,000 ขวด และปลากระป๋อง 1,500 กระป๋อง โดยมียอดอาหารกล่องให้บริการจำนวน 800 กล่อง