หนึ่งหยดช่วยต่อชีวิต จิตอาสาบริจาคโลหิต

กองพลทหารช่างได้รับการติดต่อจาก คุณ นันทิชาพัฑน์ ทองประเสริฐ มีความประสงค์ขอรับบริจาคโลหิตให้กับ นาง ชะอ้อน ฉันทศิริรัตน์ อายุ 64 ปี เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลามไปที่ตับจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน โดยรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชบุรีทางหน่วยฯจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 5 นาย ไปบริจาค ได้ปริมาณ 1,800 ซีซี