ปรับสภาพจากพลเรือน สู่การเป็นทหารอาชีพ

หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่างเริ่มการฝึกน้องทหารใหม่ เสริมวินัย ใส่ใจทุกขั้นตอน ให้น้องเล็กมีความมั่นใจและคลายกังวล ปรับสภาพร่างกายให้เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมรับการฝึก