“ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผบ.พล.ช., คณะนายทหาร, ครู รร.ทบอ.ฯ และกำลังพล ของหน่วยภายในค่ายบุรฉัตร ร่วมวางพวงมาลา ถวายบังคม และหมอบกราบ หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณศาลาวงกลม หน้า บก.ช.11 ค่ายบุรฉัตร