งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และ คุณวิจิตรา บุญญสุวรรณ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของกรมการทหารช่าง ณ บริเวณพื้นที่อาคารพลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร โดยได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกในการตอบคำถามเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติและความรู้ทั่วไป ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก พล.ท.มนิต ศิริรัตนากูล จก.กช. และภริยา คุณฐิรชญา ศิริรัตนากูล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ในการมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่ชนะการตอบคำถาม ของบูทกองพลทหารช่าง ซึ่งภายในพื้นที่จัดงานยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น การแสดงของเด็กและเยาวชน การเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ ของทหารช่าง การให้อาหารสัตว์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หน่วยของกรมการทหารช่างได้ร่วมกันจัดกิจกรรม