เตรียมความพร้อม ต้อนรับเปิดเทอม รร.ทบอ.บูรณวิทยา

กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วย ช.พัน.51 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดอาคารเรียน โรงอาหาร ให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ก่อนเปิดภาคเรียน