เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66

เสนาธิการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ของหน่วยฝึกที่ 4,6,7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ ในการนี้ได้เน้นย้ำหน่วยฝึกให้ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก และให้ความสำคัญ ในการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ตามมาตรการของกรมแพทย์ทหารบก