ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เข้าเยี่ยม ทหารผ่านศึก
27 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง เข้าเยี่ยม ร.ต. สวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 89 ปี บิดาของ ร.ต.กิติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สังกัด กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ช่วยราชการ กองพลทหารช่าง ณ บ้านเลขที่ 177/9 หมู่ 3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกสมรภูมิสงครามเวียดนาม และ ร.ต. วิชิต สาลีผล อายุ 81 ปี บิดาของ จ.ส.อ.ชวลิต สาลีผล สังกัด กองพลทหารช่าง ณ บ้านเลขที่ 201 หมู่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกสมรภูมิปราบปรามเวียดกง ณ ประเทศเวียดนาม โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นผู้แทนของ กรมการทหารช่าง ได้มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค รวมทั้งของที่ระลึก เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละ ของทหารหาญผู้กล้า เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะมาถึง ซึ่งท่านทั้งสองมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และตื้นตันใจ ที่มีทหารในยุคปัจจุบันได้ระลึกถึง และให้เกียรติกับผู้ที่เสียสละให้กับประเทศชาติ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับทหารในยุคปัจจุบันในการรักษาความสงบของประเทศชาติ