จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

พ.อ.สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ รอง ผบ.พล.ช. ผู้แทน ผบ.พล.ช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลอง โดยมี พล.ท.มนิต ศิริรัตนากูล จก.กช. เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ"ดี"ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการทหารช่าง กองพลทหารช่าง กองพลพัฒนาที่ 1 และ อบต.คูบัว ที่ได้จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง และ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ คลองคูบัว หมู่ที่ 13 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี