ร่วมต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว

รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และเสนาธิการกองพลทหารช่าง เดินทางไปร่วมต้อนรับน้องๆทหารใหม่และครอบครัว ณ หน่วยฝึกที่ 4,5,6 และ 7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ครอบครัวของน้องทหารใหม่ ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน บรรยากาศการต้อนรับทั้งอบอุ่นและเป็นกันเอง ครอบครัวที่มาส่งน้องทหารใหม่ได้เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลี้ยง รับทราบถึงสิทธิ สวัสดิการ การฝึกวิชาชีพ การได้รับวุฒิศึกษาที่สูงขึ้น และแนวทางการเข้ารับราชการต่อ ทำให้คลายความกังวล รู้สึกได้ถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน