จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

พ.อ.ชาตรี สีผึ้ง เสธ.พล.ช. ผู้แทน ผบ.พล.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง โรงเรียนทหารช่าง และ กองพันทหารช่างที่ 51 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดเขากรวด วัดเขากรวด และสนามฝึกจารุมณี โดยมี นายก อบต.เกาะพลับพลา และคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขากรวดเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย