ผบ.พล.ช. ผู้แทน จก.กช. ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือน ระหว่าง กองทัพบก กับกองทัพบกฟิลิปปินส์

พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผบ.พล.ช. ผู้แทน จก.กช. ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือน ระหว่าง กองทัพบก กับกองทัพบกฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 4 โดยมี พันเอก วิกเตอร์ เอ็ม ลาปิตัน ผู้ช่วยเสนาธิการ ฝ่ายปฏิบัติการพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้กองพลทหารช่างได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดี กรมการทหารช่าง และพาเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการ์ณและความรู้ ของทั้งสองประเทศทำให้สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของหน่วยได้เป็นอย่างดี ณ บก.พล.ช. และโครงการทหารพันธุ์ดีกรมการทหารช่าง