จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 14 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการเกล็ดเลือดซึ่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 โดยได้ปริมาณโลหิตจำนวน 5,400 ซีซี ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี