จิตอาสา บริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567

พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผบ.พล.ช. ผู้แทน จก.กช. ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เนื่องในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ บริเวณหน้า อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชา ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้ กรมการทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมชุดช่างซ่อมเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ผบ.พล.ช. ได้มอบ เครื่องดื่มให้กับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป