“จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

พลตรี ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา ของกองพลทหารช่าง หน่วยขึ้นตรง และ กองพันทหารช่างที่ 51 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66 ณ วัดเจติยาราม(วัดเจดีย์หัก) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทนุบำรุงรักษาศาสนสถาน และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยบูรณการร่วมกับส่วนราชการ และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย