มอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง
15 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และภริยา ร่วมมอบถุงส่งความห่วงใย จากประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 ครั้งที่2 จำนวน 49 ถุง ให้กับ กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึก , กลุ่มแม่บ้านสายบ่าวาโก้ และกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19