ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567

กองพลทหารช่างและหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง จัดชุด ชป.กร. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้แนวทางในการเข้ามารับราชการในกองทัพบก โดยได้ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการ ชี้แจ้งถึงการดำเนินการวิธีรับสมัคร สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่จ.ราชบุรี