จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
7 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่11 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบเหตุฝนตกลมแรง เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 ให้แก่ นายอาทิตย์ นุชกำบัง บริเวณ บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี