จิตอาสา บริจาคโลหิต
24 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ นาย รุ่งศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้ป่วยโรคโลหิต และต้องการโลหิตด่วน พร้อมทั้งเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี สภากาชาดไทย จำนวน 5 นาย รวมทั้งสิ้น 2,250 ซีซี