ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 64 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับทหารกองประจำการ ณ สนามสอบ ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง