เยี่ยมญาติทหารใหม่ในสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกทหารใหม่

กองพลทหารช่าง โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ 4,5,6,7 ในพื้นที่ค่ายบุรฉัตร ได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่ในสัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกทหารใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นครึ่งทางของการฝึก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความสุข และความประทับใจของครอบครัวทหารใหม่ ในส่วนของทหารใหม่ที่ญาติไม่สะดวกมาเยี่ยมในวันนี้ ทางหน่วยฝึกได้ดำเนินการให้ใช้การเยี่ยมออนไลน์ เพื่อคลายความคิดถึง