แข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ ราชวัลลภ เริงระบำ “ (Hop To The Bodies Slams) รอบ กองทัพบก

กองพลทหารช่าง จัดกำลังร่วมกับ นขต.กรมการทหารช่าง เข้าทำการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ ราชวัลลภ เริงระบำ “ (Hop To The Bodies Slams) รอบกองทัพบก ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า โดยการแข่งขัน แบ่งเป็น ช่วงเช้า ตรวจสอบประเมินผล กองพันที่ 1, 2 และ 3 ช่วงเย็น ตรวจสอบประเมินผลระดับ กรม