ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของ รร.ทบอ.บูรณวิทยา ห้องเรียน EIS

พล.ต. ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของ รร.ทบอ.บูรณวิทยา ห้อง EIS ในทุกชั้นเรียน ซึ่งมีการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 สาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้มอบเงินให้กับ ผอ.รร.ทบอ.บูรณวิทยา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และมอบเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร รร.ทบอ.บูรณวิทยา ณ รร.ทบอ.บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร