จิตอาสา บริจาคโลหิต
12 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี สภากาชาดไทย จำนวน 8 นาย ได้ปริมาณรายละ 450 ซีซี รวมทั้งสิ้น 3,600 ซีซี