จัดตั้งโรงครัวสนามกรมการทหารช่าง
23 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 กองพลทหารช่าง โดย ช.11พัน.111ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวสนาม กช. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่4, หมู่8, หมู่9 และ หมู่14 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยได้ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง โดยมีอาหาร 2 รายการ ได้แก่ ข้าวผัดอเมริกัน/ไข่ดาว และ ข้าวผัดพริกหยวกไก่/ไข่ต้ม มีการดำเนินการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) และจัดชุด Army Delivery สำหรับแจกจ่ายอาหารให้กับหัวหน้าชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่อไป