พิธีรับ - ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

กองพลทหารช่าง ได้จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ระหว่าง พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ท่านเก่า กับ พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ท่านใหม่ โดยในโอกาสนี้ พล.ต.ธีรพล ศรีเกษม ได้กล่าวมอบหน้าที่การบังคับบัญชา และกล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรญ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ท่านใหม่ ในฐานะผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และผู้บังคับค่ายพักค่ายบุรฉัตร ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี