จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
18 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง) นำกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.ด้านทับตะโก อ.จอมบึง จว.ราชบุรี เพื่อนำน้ำดื่มที่และหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้สำรวจระดับน้ำในพื้นที่ปริมาณน้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติ