จิตอาสา พัฒนา
10 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมโครงการ บวร (บ้าน -วัด-โรงเรียน) เพื่อหนุนความมั่นคงของสังคม ร่วมกับโรงเรียนวัดเจติยาราม และวัดเจดีย์หัก เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ BKC และเช็ดแอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงเรียนวัดเจติยาราม และวัดเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษาและวัด ได้ปลอดเชื้อในห้วงก่อนเปิดภาคเรียนต่อบุคคลากรทางการศึกษา,ผู้ปกครองและนักเรียนและประชาชนที่มาประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกอฮอร์ ให้กับทางโรงเรียนและวัด เพื่อไว้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อไป